Mladi na delovni praksi v Sezamu 2012 in Akcija Japonski dresnik 2+

V ponedeljek 18.3.2012 smo začeli z mladinskim projektom Akcija Japonski dresnik. Na ta dan so k nam prišli šest praktikantov dijakov Biotehniškega izobraževalnega centra, oddelek za bodoče naravovarstvenike. Prvi dan prakse smo po kratkem klepetu in neformalnem vzdušju začeli malo bolj resno,  z uvodnim predavanjem v naših prostorih, kjer smo jih seznanili z našim pristopom do problema pojavov neofitov pri nas in spopadu z njim ter našimi specifičnimi metodami dela, ki poleg klasičnih metod posegajo tudi v družboslovje.  Kot družboslovci se spoznamo na  metode dela sociologije in antropologije. Kaj to pomeni? – V reševanju tega problema želimo uporabiti družboslovne prijeme, kot so vključevanje  z lokalnim prebivalstvom s pogovori, intervjuji, beleženjem situacij, dogodkov, opažanj (npr. kakšne navade imajo, kako živijo in kako pri tem invazivne rastline na njih vplivajo), beleženje navad lokalnega prebivalstva in socialno ter okoljsko  ozaveščanje le – teh.

Drugi dan smo šli najprej v Župančičevo jamo v Ljubljani in v precej novi Severni park Navje. Severni park Navje je tipičen primer ekološke neosveščenosti, premajhnega vedenja o nevarnosti razširjanja neofitov z okuženo zemljo. Izvajalci del v parku so očitno prenašali okuženo zemljo in v čisto na novo urejenem, sicer prelepem parku, se že  bohoti japonski dresnik. Ker so današnji časi taki, da je treba »vse« narediti v čim krajšem času za čim nižjo ceno, so pripeljali za potrebe Severnega parka poceni zemljo, katero so natrosili vsepovprek po parku. Posledica tega je bila vidna že prvo leto od odprtja Severnega parka; in sicer v obliki razrasta Japonskega dresnika po parku.  To kaže na dejstvo, kako gradbinci prenašajo okuženo zemljo povsod po Sloveniji kjerkoli gradijo. Zato je vedno treba paziti, kakšno zemljo kupiti! Pa tudi opozoriti ustrezne inšpekcije, da ukrepajo, ker se ne spoštuje zakonodaja glede odlaganja izkopane zemljo kamorkoli in ne na predpisana odlagališča brez kontrole.

Nato smo si ogledali še en prostor v Župančičevi jami, kjer raste Japonski dresnik. Ta prostor je na Neubergerjevi ulici ob zidu zunanje garaže. Tam je Japonski dresnik prisoten že dalj časa in na slikah je razvidno, kako se razjeda v beton in zid in ga počasi, a vztrajno, uničuje. Razrašča se pa praktično že čez celo parcelo tik ob zidu tako, da poleti, ko je dresnik največji, tam praktično ni mogoče več hoditi ali početi karkoli. Na koncu smo se zapeljali še do Koseškega bajerja. Tam smo opazili isto stvar kot v Severnem parku Navje, samo da v veliko večjem obsegu; Japonski dresnik je na tem območju  zelo razraščen in že ogroža  okoliške vrtove tam živečih ljudi. Na slikah je razvidno, da se je dresnik razširil prav do ograje osebne parcele.

Tretji dan smo začeli z opazovanjem ljudi in okolice na območju Koseškega bajerja. Uporabili smo metodo popisovanja, kaj ljudje tam počnejo in kakšna je obiskanost. Naredili smo razpredelnico, v katero so naši praktikanti vnašali podatke. Delali smo v treh izmenah po 4 ure v paru. Poleg tega smo se z njimi tudi pogovarjali o vseh možnih zadevah, ki se tičejo povezave človeka z naravo, skušali smo vzbuditi njihovo ekološko zavest in željo, da bi ta na novo pridobljena znanja in vedenja uporabili koristno v svojih okoljih, med prijatelji, sorodniki, starši, sošolci….

Vreme nam je bilo naklonjeno, tako da smo to delo nadaljevalii vse do torka 27.3. Kar se tiče Japonskega dresnika, je trenutno največji problem ta, da obstaja velika možnost, da bo le – ta zarastel ožji del potke ob bajerju tako, da bo hoja po tistem delu potke kmalu že nemogoča.

V sredo 28.3. smo v okviru akcije »Akcija za lepšo Ljubljano« in tudi našega projekta »Akcija Japonski dresnik« čistili površino v Župančičevi jami. Površina je na križišču Vilharjeve in Neubergerjeve ulice. Na tej površini stoji garaža in nekaj, kar je nekoč bila trava. Sedaj pa je tam polno Japonskega dresnika in drugega plevela. Problem dresnika (poleg že znanih razlogov kot so neizmerno širjenje itd) na tem območju je ta, da se dresnik zažira v kamnito ogrodje garaž. Med našo čistilno akcijo smo se namreč pogovarjali z lokalnim prebivalcem, ki ima v lasti eno izmed teh garaž. Povedal nam je, da zaradi Japonskega dresnika in njegovega podiranja temeljev  te garaže, le – ta velikokrat zamaka, jim že dviguje beton ter s tem uničuje njihovo lastnino. Mi smo na tistem območju očistili dele Japonskega dresnika, ki so na površini. Predvsem smo se lotili posušenih delov Japonskega dresnika ter tako očistili površino za naše nadaljnje delo. Na tem mestu bomo namreč uporabili novo, še ne preizkušeno metodo zatiranja te rastline. In sicer ji bomo poskusili vzeti svetlobo in s tem fotosintezo. Na koncu čistilne akcije smo napolnili 10 velikih vreč z vejami in koreninami Japonskega dresnika; in vse to na nekaj kvadratnih metrih površine. Že v tej fazi je bilo fizično odstranjevanje rastline v tako zgodnji rasti izjemno težko, korenin smo se lotili s krampi in rovnicami, eno tudi zlomili! Kaj šele bo, ko bo rastlina dobila poln zamah, potem tudi navadne žage ne bodo več zadoščale.

Najnežnejše rastline so v tej fazi še užitne. Ne sicer te v Župančičevi jami, ki so tik ob cesti, ampak poganjki so podobni belušem.

Nekateri s(mo) dobili tudi žulje! Akcijo smo nato z dijaki praktikanti zaključili v Piceriji Foculus, kjer smo se najedli odlične pice.

Našo akcijo so omogočili MOL oddelek za varstvo okolja, Pizzeria Foculus,  Biotehniški izobraževalni center in KPL. Za podporo se jim zelo zahvaljujemo.

Dnevnik prakse

Ponedeljek:

– spoznavanje s praktikanti

– uvodno predavanje

– obrazložitev dela in nalog

Torek:

– zjutraj smo se dobili na SEZAMU

– 2 praktikanta sta ostala tu in naredila razpredelnice za prakso

– ostali 4je so šli z menoj v Župančičevo jamo in Severni park Navje

– nazadnje smo se odpravili na Koseški bajer, kjer smo si ogledali prostor, kjer bojo dijaki opravljali prakso.

Sreda:

– 2 praktikanta še ostala na Sezamu in dokončala razpredelnice; ostali pa po 4 ure s3edeli ob koseškem bajerju in si zapisovali zadano nalogo (3 izmene po 2 za 4 ure;od 7h-19h)

Četrtek:

– 3 izmene po 4h na Koseškem bajerju

Petek:

– 3 izmene po 4h na Koseškem bajerju

Leave a comment »

Mehansko odstanjevanje J.D. v Štepanjskem naselju

Pozdravljeni,
Tukaj je nekaj slik našega mehanskega odstranjevanja japonskega dresnika, in sicer iz dne 14.6. in 15.6. 2011, na dveh lokacijah. Prva lokacija je v Štepanjskem naselju ob Ljubljanici, druga lokacija pa na Koseškem bajerju. Kot lahko vidite smo za odstranjevanje japonskega dresnika imeli na voljo devet dijakov iz Biotehniškega izobraževalnega centra in dva delavca iz Komuinalnega podjetja RAST. Skupaj smo odstranili veliko japonskega dresnika, a kaj ko je to le kaplja v morje.
Lep pozdrav
Bor Kirn

Leave a comment »

PREDAVANJE o invazivni vrsti rastiln; Japonski dresnik

Japonski dresnik from Famul Stuart / VŠU on Vimeo.

 

predavanje dr. Njeca Jogana.

Video: Urša Bonelli Potokar

Leave a comment »

Kulinarična delavnica, Park Navje, 8.junij

Kulinarična delavnica v Parku NAVJE, kjer že veselo poganja japonski dresnik

Takole smo začeli v sredo 8. 6. 2011 na Navju s kulinarično delavnico, skupaj z mladimi iz BIC in iz PUM, razdelili smo nekaj zanimivih receptov z japonskim dresnikom, vendar se nobeden od nas ni odločil prebiti led in pozvečiti kak list, ki je menda dober, ker ubija streptokoke, pa tudi nismo naredili belušno juho. odločili pa smo se.da za naslednje srečanje sprečemo dresnikov-jabolčno-rabarbino pito. Dober tek.

 

Leave a comment »

RTV SLO / Video o boju proti invazivnim rastlinam

Lahko si ogledate kratek video na katerem boste zasledili krajši članek o invazivni rastlini, Japonskem dresniku:

http://tvslo.si/predvajaj/boj-proti-invazivnim-rastlinskim-vrstam/ava2.106910075/

Leave a comment »

VABILO, 6.junij

Združenje staršev in otrok, Sezam prireja v okviru projekta »Akcija japonski dresnik« javno predavanje prof. dr. Jerneja Jogana »O invazivnih rastlinskih vrstah; primer japonskega dresnika«.

Predavanje bo v ponedeljek 6.6. 2011 ob 9.00 v veliki predavalnici Biotehniškega izobraževalnega centra BIC na Ižanski cesti 10. Glede na to, da je problematika invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst v slovenskem prostoru še dokaj nepoznana, vas vljudno vabimo na to predavanje. V kolikor predavanju ne boste mogli prisostvovati, si ga lahko ogledate preko našega spletnega dnevnika (https://japonskidresnik.wordpress.com/). Predavanje bo na spletnem dnevniku dostopno 10.6.

Leave a comment »

Odkrivanje Jap. dresnika s pomočjo mladih

14.4.2011

Tako se je pri nas s pomočjo mladih nadobudnih bodočih naravovarstenic pričelo raziskovanje, odkrivanje in osveščanje mladih o tej rastoči nevarnosti japonskega dresnika po Ljubljani.

 

Leave a comment »

FOTOGRAFIJE

NEKAJ PRIMERKOV INVAZIVNIH RASTLIN:

Davidova budleja tudi: metuljnik (Buddleja davidii)

Enoletna suholetnica (Erigeron annuus)

Japonski dresnik (Fallopia japonica)

Pelinolistna ambrozija tudi: žvrklja (Ambrosia artemisiifolia)

Rudbekija (Rudbeckia sp.)

Veliki pajesen, tudi: visoki pajesen (Ailanthus altissima)

Leave a comment »

TUJERODNE INVAZIVNE VRSTE RASTLIN

TUJERODNE INVAZIVNE VRSTE RASTLIN

Naš blog bo po naslovu sodeč govoril o tujerodnih  invazivnih vrstah rastlin. Kaj to  pomeni?

Domorodna vrsta je vrsta, ki živi na območju svoje (pretekle ali sedanje) naravne razširjenosti, tudi če se tu pojavlja le občasno.

Tujerodna vrsta je vrsta, ki je namerno ali nenamerno naseljena na območje zunaj območja pretekle ali sedanje naravne razširjenosti

Invazivna tujerodna vrsta ali invazivka je tujerodna vrsta, katere ustalitev in širjenje ogrožata ekosisteme, habitate ali domorodne vrste.

V dolgi zgodovini preseljevanja vrst so ljudje poleg koristnih tujerodnih vrst Ž(krompir, fižol,česen, čebula itd…) nenamerno zanesli tudi nekatere škodljive vrste (ambrozija, japonski dresnik, veliki pajesen itd…). Šele v zadnjih desetletjih pa smo se začeli zavedati nevarnostim, ki pretijo naši naravi. Če tujerodne vrste z naših vrtov ali botaničnih vrtov ali preko prenosov cenejše zemlje pobegnejo v naše naravno okolje, se lahko tam ustalijo in namnožijo. Te vrste lahko prerastejo velike površine in popolnoma spremenijo ekosisteme ter poslabšajo življenjske razmere za domorodne vrste. Kot zanimivost lahko povem, da je po nekaterih ocenah kar 80% teh invazivk, ki povzročajo zgoraj omenjeno škodo, izvorno okrasnih ali kulturnih rastlin.

Kaj pa je skupno invazivnim rastlinam? – Mnoge izmed njih imajo nekaj skupnih značilnosti: hitra rast in razmnoževanje, proizvodnja velike količine semen, učinkovito vegetativno razmnoževanje, cvetenje v drugem obdobju kot domorodne vrste, odpornost za škodljivce in bolezni. Prav zaradi teh značilnosti so rastline enostavne za gojenje, kar je najbrž tudi razlog za njihovo priljubljenost v vrtnarstvu. Večina vrtnih rastlin uspeva le v vrtu, ob stalni negi in le redke med njimi imajo take lastnosti, da obstanejo tudi v naravi. A za te rastline vrtna ograja ni nikakršna ovira. Rastline se z vrtov v naravo širijo s semeni ali pa se razraščajo s podzemni deli.

Pri nas naj bi se po podatkih vsaj občasno pojavljalo vsaj 750 tujerodnih rastlin. Od tega naj bi bilo okoli 330 že udomačenih v naš naravni habitat. To pomeni, da je kar 10% slovenske flore pribežnic iz tujih krajev. Problematične so tiste rastline, ki se na novo okolje popolnoma prilagodijo. Te lahko vzpostavijo velike populacije, ki se lahko širijo na nova območja. Pogosto pa za prilagoditev potrebujejo nekaj generacij. Tako lahko v naravi več let uspevajo le posamične rastline in so skoraj neopazne. Nato pa se začne invazija: rastline se v nekaj letih močno razrastejo ali pa se s semeni hitro širijo na druga območja. Take rastline je iz narave nato težko odstraniti in škode za naravo ne moremo več preprečiti.

Poleg škode za naravo nekatere invazivke povzročajo neposredno škodo ljudem. Nekatere vrste so strupene, druge povzročajo alergije. Tudi mnogi  pleveli so tujerodne vrste. V vrtovih nam nalagajo veliko dodatnega dela, v kmetijstvu pa lahko bistveno zmanjšajo pridelek. Zaradi tega imamo v EU prilagojen kodeks, ki je nastal pod okriljem Bernske konvencije. Ta med drugim  napotuje vrtne centre k temu, da se zavežejo, da ne bodo več distribuirali tujerodnih invazivnih vrst.

Link za Bernsko konvencijo:

http://www.lcie.org/Docs/COE/COE%20Bern%20convention%20activities%20on%20field%20of%20large%20carnivores%202003.pdf

Comments (1) »