FOTOGRAFIJE

NEKAJ PRIMERKOV INVAZIVNIH RASTLIN:

Davidova budleja tudi: metuljnik (Buddleja davidii)

Enoletna suholetnica (Erigeron annuus)

Japonski dresnik (Fallopia japonica)

Pelinolistna ambrozija tudi: žvrklja (Ambrosia artemisiifolia)

Rudbekija (Rudbeckia sp.)

Veliki pajesen, tudi: visoki pajesen (Ailanthus altissima)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: