VABILO, 6.junij

Združenje staršev in otrok, Sezam prireja v okviru projekta »Akcija japonski dresnik« javno predavanje prof. dr. Jerneja Jogana »O invazivnih rastlinskih vrstah; primer japonskega dresnika«.

Predavanje bo v ponedeljek 6.6. 2011 ob 9.00 v veliki predavalnici Biotehniškega izobraževalnega centra BIC na Ižanski cesti 10. Glede na to, da je problematika invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst v slovenskem prostoru še dokaj nepoznana, vas vljudno vabimo na to predavanje. V kolikor predavanju ne boste mogli prisostvovati, si ga lahko ogledate preko našega spletnega dnevnika (https://japonskidresnik.wordpress.com/). Predavanje bo na spletnem dnevniku dostopno 10.6.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: