Archive for April, 2012

Mladi na delovni praksi v Sezamu 2012 in Akcija Japonski dresnik 2+

V ponedeljek 18.3.2012 smo začeli z mladinskim projektom Akcija Japonski dresnik. Na ta dan so k nam prišli šest praktikantov dijakov Biotehniškega izobraževalnega centra, oddelek za bodoče naravovarstvenike. Prvi dan prakse smo po kratkem klepetu in neformalnem vzdušju začeli malo bolj resno,  z uvodnim predavanjem v naših prostorih, kjer smo jih seznanili z našim pristopom do problema pojavov neofitov pri nas in spopadu z njim ter našimi specifičnimi metodami dela, ki poleg klasičnih metod posegajo tudi v družboslovje.  Kot družboslovci se spoznamo na  metode dela sociologije in antropologije. Kaj to pomeni? – V reševanju tega problema želimo uporabiti družboslovne prijeme, kot so vključevanje  z lokalnim prebivalstvom s pogovori, intervjuji, beleženjem situacij, dogodkov, opažanj (npr. kakšne navade imajo, kako živijo in kako pri tem invazivne rastline na njih vplivajo), beleženje navad lokalnega prebivalstva in socialno ter okoljsko  ozaveščanje le – teh.

Drugi dan smo šli najprej v Župančičevo jamo v Ljubljani in v precej novi Severni park Navje. Severni park Navje je tipičen primer ekološke neosveščenosti, premajhnega vedenja o nevarnosti razširjanja neofitov z okuženo zemljo. Izvajalci del v parku so očitno prenašali okuženo zemljo in v čisto na novo urejenem, sicer prelepem parku, se že  bohoti japonski dresnik. Ker so današnji časi taki, da je treba »vse« narediti v čim krajšem času za čim nižjo ceno, so pripeljali za potrebe Severnega parka poceni zemljo, katero so natrosili vsepovprek po parku. Posledica tega je bila vidna že prvo leto od odprtja Severnega parka; in sicer v obliki razrasta Japonskega dresnika po parku.  To kaže na dejstvo, kako gradbinci prenašajo okuženo zemljo povsod po Sloveniji kjerkoli gradijo. Zato je vedno treba paziti, kakšno zemljo kupiti! Pa tudi opozoriti ustrezne inšpekcije, da ukrepajo, ker se ne spoštuje zakonodaja glede odlaganja izkopane zemljo kamorkoli in ne na predpisana odlagališča brez kontrole.

Nato smo si ogledali še en prostor v Župančičevi jami, kjer raste Japonski dresnik. Ta prostor je na Neubergerjevi ulici ob zidu zunanje garaže. Tam je Japonski dresnik prisoten že dalj časa in na slikah je razvidno, kako se razjeda v beton in zid in ga počasi, a vztrajno, uničuje. Razrašča se pa praktično že čez celo parcelo tik ob zidu tako, da poleti, ko je dresnik največji, tam praktično ni mogoče več hoditi ali početi karkoli. Na koncu smo se zapeljali še do Koseškega bajerja. Tam smo opazili isto stvar kot v Severnem parku Navje, samo da v veliko večjem obsegu; Japonski dresnik je na tem območju  zelo razraščen in že ogroža  okoliške vrtove tam živečih ljudi. Na slikah je razvidno, da se je dresnik razširil prav do ograje osebne parcele.

Tretji dan smo začeli z opazovanjem ljudi in okolice na območju Koseškega bajerja. Uporabili smo metodo popisovanja, kaj ljudje tam počnejo in kakšna je obiskanost. Naredili smo razpredelnico, v katero so naši praktikanti vnašali podatke. Delali smo v treh izmenah po 4 ure v paru. Poleg tega smo se z njimi tudi pogovarjali o vseh možnih zadevah, ki se tičejo povezave človeka z naravo, skušali smo vzbuditi njihovo ekološko zavest in željo, da bi ta na novo pridobljena znanja in vedenja uporabili koristno v svojih okoljih, med prijatelji, sorodniki, starši, sošolci….

Vreme nam je bilo naklonjeno, tako da smo to delo nadaljevalii vse do torka 27.3. Kar se tiče Japonskega dresnika, je trenutno največji problem ta, da obstaja velika možnost, da bo le – ta zarastel ožji del potke ob bajerju tako, da bo hoja po tistem delu potke kmalu že nemogoča.

V sredo 28.3. smo v okviru akcije »Akcija za lepšo Ljubljano« in tudi našega projekta »Akcija Japonski dresnik« čistili površino v Župančičevi jami. Površina je na križišču Vilharjeve in Neubergerjeve ulice. Na tej površini stoji garaža in nekaj, kar je nekoč bila trava. Sedaj pa je tam polno Japonskega dresnika in drugega plevela. Problem dresnika (poleg že znanih razlogov kot so neizmerno širjenje itd) na tem območju je ta, da se dresnik zažira v kamnito ogrodje garaž. Med našo čistilno akcijo smo se namreč pogovarjali z lokalnim prebivalcem, ki ima v lasti eno izmed teh garaž. Povedal nam je, da zaradi Japonskega dresnika in njegovega podiranja temeljev  te garaže, le – ta velikokrat zamaka, jim že dviguje beton ter s tem uničuje njihovo lastnino. Mi smo na tistem območju očistili dele Japonskega dresnika, ki so na površini. Predvsem smo se lotili posušenih delov Japonskega dresnika ter tako očistili površino za naše nadaljnje delo. Na tem mestu bomo namreč uporabili novo, še ne preizkušeno metodo zatiranja te rastline. In sicer ji bomo poskusili vzeti svetlobo in s tem fotosintezo. Na koncu čistilne akcije smo napolnili 10 velikih vreč z vejami in koreninami Japonskega dresnika; in vse to na nekaj kvadratnih metrih površine. Že v tej fazi je bilo fizično odstranjevanje rastline v tako zgodnji rasti izjemno težko, korenin smo se lotili s krampi in rovnicami, eno tudi zlomili! Kaj šele bo, ko bo rastlina dobila poln zamah, potem tudi navadne žage ne bodo več zadoščale.

Najnežnejše rastline so v tej fazi še užitne. Ne sicer te v Župančičevi jami, ki so tik ob cesti, ampak poganjki so podobni belušem.

Nekateri s(mo) dobili tudi žulje! Akcijo smo nato z dijaki praktikanti zaključili v Piceriji Foculus, kjer smo se najedli odlične pice.

Našo akcijo so omogočili MOL oddelek za varstvo okolja, Pizzeria Foculus,  Biotehniški izobraževalni center in KPL. Za podporo se jim zelo zahvaljujemo.

Dnevnik prakse

Ponedeljek:

– spoznavanje s praktikanti

– uvodno predavanje

– obrazložitev dela in nalog

Torek:

– zjutraj smo se dobili na SEZAMU

– 2 praktikanta sta ostala tu in naredila razpredelnice za prakso

– ostali 4je so šli z menoj v Župančičevo jamo in Severni park Navje

– nazadnje smo se odpravili na Koseški bajer, kjer smo si ogledali prostor, kjer bojo dijaki opravljali prakso.

Sreda:

– 2 praktikanta še ostala na Sezamu in dokončala razpredelnice; ostali pa po 4 ure s3edeli ob koseškem bajerju in si zapisovali zadano nalogo (3 izmene po 2 za 4 ure;od 7h-19h)

Četrtek:

– 3 izmene po 4h na Koseškem bajerju

Petek:

– 3 izmene po 4h na Koseškem bajerju

Leave a comment »