Archive for FOTOGRAFIJE

Mehansko odstanjevanje J.D. v Štepanjskem naselju

Pozdravljeni,
Tukaj je nekaj slik našega mehanskega odstranjevanja japonskega dresnika, in sicer iz dne 14.6. in 15.6. 2011, na dveh lokacijah. Prva lokacija je v Štepanjskem naselju ob Ljubljanici, druga lokacija pa na Koseškem bajerju. Kot lahko vidite smo za odstranjevanje japonskega dresnika imeli na voljo devet dijakov iz Biotehniškega izobraževalnega centra in dva delavca iz Komuinalnega podjetja RAST. Skupaj smo odstranili veliko japonskega dresnika, a kaj ko je to le kaplja v morje.
Lep pozdrav
Bor Kirn

Leave a comment »

FOTOGRAFIJE

NEKAJ PRIMERKOV INVAZIVNIH RASTLIN:

Davidova budleja tudi: metuljnik (Buddleja davidii)

Enoletna suholetnica (Erigeron annuus)

Japonski dresnik (Fallopia japonica)

Pelinolistna ambrozija tudi: žvrklja (Ambrosia artemisiifolia)

Rudbekija (Rudbeckia sp.)

Veliki pajesen, tudi: visoki pajesen (Ailanthus altissima)

Leave a comment »